Після народження дитини на батьків лягає обов’язок щодо реєстрації її місця проживання протягом трьох місяців з дня державної реєстрації народження, який закріплений частиною першою статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». 

Згідно частини 6 статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України» за бажанням батьків чи одного з них для реєстрації місця проживання дитини документи, визначені законодавством, можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, направляють зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини. Оскільки, за бажанням батьків, видача свідоцтва про державну реєстрацію народження дитини може відбуватись безпосередньо в закладі охорони здоров’я, де відбувалися пологи, відповідно й подати документи на реєстрацію місця проживання малюка можна також в пологовому будинку.

Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подаються:

  1. письмова заява (згідно додатку 7 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207;
  2. свідоцтво про народження дитини;
  3. квитанція про сплату адміністративного збору;
  4. документи, що підтверджують право на проживання в житлі, ордер, свідоцтво про право власності, договір найму(піднайму, оренди), рішення суду про надання особі права на вселення до житлового приміщення тощо. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/ представників);
  5. документ, що засвідчує особу законного представника.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України» реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників;

У  разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Згідно статті 11-1 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України» за реєстрацію,   зняття   з   реєстрації  місця  проживання сплачується адміністративний збір:

  • у разі звернення  особи  протягом встановленого Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України» строку – у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;
  • у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України»строку – у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

Відповідно до пункту 20 Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 у разі подання документів, необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини, через органи державної реєстрації актів цивільного стану, уповноважений працівник перевіряє належність документа, що посвідчує особу батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, та документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, особі, яка його надала, їх дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання, наявність документів, необхідних для реєстрації місця проживання дитини, про що ним робиться відповідний запис у цій заяві. Прийняті документи не рідше одного разу на місяць передаються до відповідного органу реєстрації.

Згідно абзацу 8 пункту 23 Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, якщо документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подавалися до органу державної реєстрації актів цивільного стану, довідка про реєстрацію місця проживання дитини, оформлена органом реєстрації, повертається до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану або за бажанням батьків може бути видана у відповідному органі реєстрації, центрі адміністративних послуг, надіслана поштою, про що робиться відповідна відмітка в даних про новонароджену дитину. (фото з вільних Інтернет джерел)

Кременецький місцевий центр з надання

безоплатної вторинної правової допомоги