Процес оформлення спадщини в Україні умовно можна поділити на декілька етапів: вступ у спадщину, отримання свідоцтва про право на спадщину, реєстрація права власності на спадщину.

Вступ у спадщину залежить від того, яким чином він здійснюється. Законодавець розмежовує вступ у спадщину за законом і за заповітом.

Вступ у спадщину за законом припускає прийняття спадку згідно із чергою спадкоємців в наступному порядку:

 • діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, батьки;
 • рідні брати і сестри спадкодавця, його бабуся і дідусь, як зі сторони батька, так і матері;
 • особи, що мешкали із спадкодавцем однією сім’єю не менше п’яти років до відкриття спадщини;
 • інші родичі спадкодавця до шостого ступеня спорідненості включно.

Частини спадщини за загальним правилом у кожного спадкоємця за законом однакові! Лише за відсутності спадкоємців попередньої черги спадкоємці наступної отримують право на спадкування.

Також треба відмітити, що вступ у спадщину згідно із законом має місце лише у разі, коли відсутній заповіт спадкодавця.

Заповіт може охоплювати як все майно, так і його частину, а спадкоємцями за заповітом можуть бути будь-які фізичні і юридичні особи, незалежно від сімейних або споріднених зв’язків із спадкодавцем. В деяких випадках вступ у спадщину може відбуватися одночасно і згідно із законом і за заповітом (наприклад, якщо заповіт стосується тільки частини майна спадкодавця).

Але і в першому, і в другому випадку вступ у спадщину повинен відбутися протягом шести місяців після смерті спадкодавця – відкриття спадщини.

Вступ у спадщину може відбуватися автоматично (без подання яких-небудь документів), а також за письмовою заявою спадкоємця.

 1. Автоматичний вступ у спадщину
  “Вступ у спадщину може відбуватися автоматично (без подання яких-небудь документів), а також за письмовою заявою спадкоємця”
  В цьому випадку спадкоємцем стає автоматично та особа, яка постійно проживала із спадкодавцем на момент його смерті.
  Факт сумісного проживання спадкоємця і спадкодавця може бути підтверджений довідкою житлово-експлуатаційної організації, органу місцевого самоврядування, правління житлово-будівельного кооперативу, реєстраційним записом в паспорті або у будинковій книзі.
  Малолітні, неповнолітні, недієздатні особи, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, також стають автоматично спадкоємцями.
 2. Вступ у спадщину за письмовою згодою
  В цьому випадку всі особи, які належать до «автоматичних» спадкоємців, щоб отримати спадок, повинні за місцем постійного проживання спадкодавця особисто подати до нотаріуса письмову заяву на вступ у спадщину. У разі, якщо спадкодавець має не одне місце проживання, то заява подається за останнім місцем, де жив спадкодавець.

Заява на вступ у спадщину подається двома способами: або безпосередньо нотаріусові, або надсилається поштою.

«Якщо заява на вступ у спадщину спрямовується поштою, то підпис спадкоємця має бути обов’язково засвідчений нотаріально».

Перед візитом до нотаріуса не забудьте взяти свій паспорт та ідентифікаційний номер. Щодо листа, який відправляється разом із заявою, то він повинен бути цінним, при чому обов’язково зробіть опис вкладень і зворотне повідомленням про вручення. Такі заходи допоможуть уникнути численних спірних та неприємних ситуацій.

Варто також знати, що у разі, коли заява приходить до нотаріуса без завіреного нотаріально підпису спадкоємця, то нотаріус обов’язково приймає таку заяву, заводить спадкову справу, а також пропонує завірити такі документи або з’явитися особисто в нотаріальну контору для здійснення необхідних дій.

Також, коли за певних причин у спадкоємців обмаль часу, то інші документи, крім заяви на вступ у спадщину, вони мають право надати і після спливу 6 місяців.